facebook
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

[Rozmiar: 185548 bajtów]
Nabór wniosków

14.05.2018
14.05.2018
04.05.2018
04.05.2018
25.04.2018
 1.    Wskazanie instytucji planującej realizację operacji: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-44 Siepraw informuje, że planuje realizację operacji własnych w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takich operacji. 2.    Wskazanie zakresu tematycznego operacji: a)  Zakres tematyczny operacji odpowiada: Przedsięwzięciu LSR 2.1.1 Tworzenie i rozwój markowych produktów lokalnych Turystycznej Podkowy oraz  ich promocja oraz jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 8 „promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.) – Rozporządzenie LSR, b)   Zakres tematyczny realizuje LSR na lata 2014-2020 poprzez realizacje: •    Celu ogólnego 2.0  Rozpoznawalny obszar i aktywne społeczeństwo LGD Turystyczna Podkowa •    Celu szczegółowego 2.1  Wypromowany obszar LGD Turystyczna Podkowa •    Przedsięwzięcia 2.1.1  Tworzenie i rozwój markowych produktów lokalnych Turystycznej Podkowy     Wskaźnik produktu: liczba produktów oznakowanych marką Turystycznej Podkowy – wartość   docelowa minimum 7                                                                c)  Realizacja operacji będzie obejmować: stworzenie i rozwój min 7 markowych produktów lokalnych obszaru LGD  Turystyczna Podkowa (7 gmin) oraz ich promocja 
1, 2, 3, 4, 5, 6 » »»

Kontakt
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa


ul. Jana Pawła II 38
32-447 Siepraw


Tel.: 12 27 46 299
Kom.: 504 170 216
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

biuro@turystycznapodkowa.pl
Kalendarium

N Pn Wt Śr Cz Pt So
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
Wyszukiwarka

[Rozmiar: 185548 bajtów]
Gmina Pcim Gmina Wiśniowa Gmina Siepraw Gmina Dobczyce Gmina Raciechowice Gmina Tokarnia Gmina Lubień Urzšd Marszałka Województwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicta Ministerstwo Rolinictwa KSOW Małopolska Sieć LGD
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Powered by SerwKomp CMS 2.0S © 2003-2015 Serwkomp Łukasz Matys