facebook
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

[Rozmiar: 185548 bajtów]
13.05.2020

Zapraszam na Posiedzenie Rady, które odbędzie się 21 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Hala Sportowo - Widowiskowa w Sieprawiu, 32- 447 Siepraw, ul. ks. Jana Przytockiego 10 (sala konferencyjna). 

Działając w stanie epidemii oraz w związku ze stopniowym "odmrażaniem gospodarki" przez Rząd RP, dopiero teraz wyznaczony termin jest możliwy i bezpieczny do zorganizowania. Jednakże w celu zapewnia najwyższego poziomu bezpieczeństwa udział w Radzie powinien odbywać się w maseczkach ochronnych i rękawiczkach. Powoli wracamy do normalnego życia. Jednak nie będzie ono takie jak przed pandemią. Dlatego dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni!
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Głosownie nad porządkiem posiedzenia.
5. Sprawdzenie i podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji.
6. Dokonanie oceny zgodności z LSR i PROW wniosków z naborów: 
14/2020/G, 15/2020/G, 16/2020/G, 17/2020/G, 18/2020/G, 19/2020/G, 20/2020/G.
7. Ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru zadania grantobiorców.
8. Ustalenie kwoty wsparcia.
9. Sporządzenie i przyjęcie listy Grantobiorców i listy wniosków niewybranych.
10. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu lub niewybraniu zadań do finansowania oraz ustaleniu kwoty grantu.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad
 
Marian Cieślik
Przewodniczący Rady 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Turystyczna Podkowa
 

Zbigniew Sanowski


  Drukuj
Kontakt
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa


OZE

32-433 Lubień 34 (budynek OSP Lubień)

Kom.: 603 219 938
Kom.: 516 691 567
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

oze@turystycznapodkowa.pl

LEADER

ul. Jana Pawła II 38 32-447 Siepraw

Tel.: 12 274 62 99
Kom.: 504 170 216
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

biuro@turystycznapodkowa.pl
Kalendarium

N Pn Wt Śr Cz Pt So
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
Wyszukiwarka

Odwiedziny
Darmowy licznik odwiedzin
[Rozmiar: 185548 bajtów]
Gmina Pcim Gmina Wiśniowa Gmina Siepraw Gmina Dobczyce Gmina Raciechowice Gmina Tokarnia Gmina Lubień Urzšd Marszałka Województwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicta Ministerstwo Rolinictwa KSOW Małopolska Sieć LGD
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Powered by SerwKomp CMS 2.0S © 2003-2015 Serwkomp Łukasz Matys