facebook
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

[Rozmiar: 185548 bajtów]
03.12.2018

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji dokumentów związanych z wdrożeniem LSR

Zgodnie z zasadami zarządzania strategicznego rozwojem obszaru, strategia jest dokumentem dynamicznym i podlega procesowi aktualizacji w zakresie i w ramach opisanych w stosownych regulacjach prawnych. LSR opracowana przez LGD Turystyczna Podkowa poprzez jej partycypacyjny charakter jest dokumentem uwzględniającym oczekiwania mieszkańców obszaru oraz uwarunkowania wpływające na proces zmian jakie w strategii zostały zaplanowane. Konieczność aktualizacji dokumentów związanych z wdrożeniem LSR jest obecnie uzasadniona szczególną sytuacja, tj. zagrożeniem osiągnięcia zaplanowanych w LSR minimalnych wskaźników dla I kamienia milowego. Jest to wyniki ewaluacji własnej i podjętych przez Zarząd działań zaradczych.

 

Prosimy o zapoznanie się z konsultowanym dokumentem:
LSR
Kryteria wyboru Grantobiorców 
Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

 

 

 

Uwagi do propozycji zmian zapisów dokumentów LGD prosimy przesyłać na adres biuro@turystycznapodkowa.pl do dnia 17.12.2018 r. Można przygotować je w formie pisemnej (komentarze, uwagi) lub w drodze rozmowy telefonicznej lub poprzez spotkanie w biurze, gdzie zmieniane dokumenty przygotowano do wglądu - w godzinach pracy.

 

 

Inicjatywę do aktualizacji LSR posiada Zarząd LGD, który dokonał analizy okoliczności wymuszających zmianę zapisów (postanowień) LSR.

Przygotowana przez Zarząd propozycja aktualizacji zostanie poddana m.in. za pośrednictwem strony internetowej LGD konsultacjom z przedstawicielami głównych środowisk reprezentujących wszystkie sektory, a następnie zostanie przedstawiona do akceptacji na Zebraniu Delegatów projekt aktualizacji LSR.

Zebranie Delegatów, zgodnie z przepisami Statutu i regulaminów dokona akceptacji przeprowadzonych zmian.

Po akceptacji dokument zmiany zostaną przekazane do zatwierdzenia Samorządowi Województwa.


Zbigniew Sanowski


  Drukuj
Kontakt
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa


ul. Jana Pawła II 38
32-447 Siepraw


Tel.: 12 27 46 299
Kom.: 504 170 216
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

biuro@turystycznapodkowa.pl
Kalendarium

N Pn Wt Śr Cz Pt So
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Wyszukiwarka

Odwiedziny
Darmowy licznik odwiedzin
[Rozmiar: 185548 bajtów]
Gmina Pcim Gmina Wiśniowa Gmina Siepraw Gmina Dobczyce Gmina Raciechowice Gmina Tokarnia Gmina Lubień Urzšd Marszałka Województwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicta Ministerstwo Rolinictwa KSOW Małopolska Sieć LGD
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Powered by SerwKomp CMS 2.0S © 2003-2015 Serwkomp Łukasz Matys