facebook
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

[Rozmiar: 185548 bajtów]
27.08.2018

Serdecznie zapraszamy na Zebranie Delegatów, które odbędzie się w skróconym terminie dnia 30.08.2018 (czwartek) o godzinie 17.00 w Remizie OSP Siepraw, ul Jana Pawła II 96, 32-447 Siepraw.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Sprawdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Delegatów.
 7. Przedstawienie propozycji zmian w LSR, Kryteriach wyboru oraz w Regulaminie Rady Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w LSR.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany karty oceny zadania grantobiorców według kryteriów wyboru.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
 13. Przedstawienie informacji dotyczącej otrzymanego dofinansowania oraz działań związanych z realizacją projektu OZE pod nazwą „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”.
 14. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

 

Drugi termin Zebrania Delegatów  (z powodu braku wymaganej liczby Delegatów) zwołuje się dnia 30.08.2018 (czwartek)  o godzinie 17.30 w Remizie OSP Siepraw, ul Jana Pawła II 96, 32-447 Siepraw.

 

  Drukuj
Kontakt
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa


ul. Jana Pawła II 38
32-447 Siepraw


Tel.: 12 27 46 299
Kom.: 504 170 216
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

biuro@turystycznapodkowa.pl
Kalendarium

N Pn Wt Śr Cz Pt So
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
Wyszukiwarka

Odwiedziny
Darmowy licznik odwiedzin
[Rozmiar: 185548 bajtów]
Gmina Pcim Gmina Wiśniowa Gmina Siepraw Gmina Dobczyce Gmina Raciechowice Gmina Tokarnia Gmina Lubień Urzšd Marszałka Województwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicta Ministerstwo Rolinictwa KSOW Małopolska Sieć LGD
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Powered by SerwKomp CMS 2.0S © 2003-2015 Serwkomp Łukasz Matys