facebook
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

[Rozmiar: 185548 bajtów]
09.04.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż otrzymaliśmy od Samorządu Województwa Małopolskiego odmowę przyznania pomocy na realizację operacji „Promocja obszaru LGD poprzez wydanie katalogów produktów i usług, publikacji oraz powstanie tablic promocyjno-informacyjnych”, o które ubiegało się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa we wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania LEADER w zakresie poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów grantowych, objętego PROW na lata 2014-2020, złożonym w dniu 21 grudnia 2017r. na kwotę 67 021,00 zł

UZASADNIENIE:
Według Samorządu Województwa Małopolskiego projekt grantowy nie spełnia warunków otrzymania wsparcia ponieważ, zadania wskazane w projekcie grantowym nie odnoszą się do zakresu wskazanego w ogłoszeniu o naborze numer 1/2017/G tj. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Pomoc nie może zostać przyznana na operację, która służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych, a przedmiotowe zadania dotyczą indywidualnej działalności, zatem nie są zgodne z LSR.

W związku z powyższym Stowarzyszenie LGD Turystyczna Podkowa odstępuje od konkursu na wybór Grantobiorców:  nabór 1/2017/G na zadania w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. Promocja obszaru LGD Turystyczna Podkowa i promowanie współpracy między podmiotami zaangażowanymi w turystykę i rekreację.

  Drukuj
Kontakt
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa


ul. Jana Pawła II 38
32-447 Siepraw


Tel.: 12 27 46 299
Kom.: 504 170 216
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

biuro@turystycznapodkowa.pl
Kalendarium

N Pn Wt Śr Cz Pt So
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
Wyszukiwarka

Odwiedziny
Darmowy licznik odwiedzin
[Rozmiar: 185548 bajtów]
Gmina Pcim Gmina Wiśniowa Gmina Siepraw Gmina Dobczyce Gmina Raciechowice Gmina Tokarnia Gmina Lubień Urzšd Marszałka Województwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicta Ministerstwo Rolinictwa KSOW Małopolska Sieć LGD
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Powered by SerwKomp CMS 2.0S © 2003-2015 Serwkomp Łukasz Matys